Tussenrapportage Initiatiefgroep Samenwerken

De Initiatiefgroep Samenwerken is door de classis Achterhoek–West in het leven geroepen, met als doel gemeenten in de classis tot samenwerking te bewegen. Aanvankelijk was sprake van een regiegroep. Deze benaming is in de eerste bijeenkomst bewust gewijzigd in Initiatiefgroep, om bij voorbaat het misverstand weg te nemen dat deze groep bij samenwerkingsprocessen sturend zou kunnen of willen zijn. Dat is niet de intentie en daartoe heeft deze groep bovendien niet de bestuurlijke bevoegdheid. Vandaar dat gekozen is voor de aanduiding: Initiatiefgroep Samenwerken.

Downloads