Kerkdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van de eerstkomende kerkdiensten in de Lambertikerk. 

Tijdens de 10-uurdiensten is er altijd een kindermoment. Soms als kinderkerk*, anders als kindervertelling** tijdens de preek. voor kinderen jonger dan 4 jaar is er een oppashoek***
We beginnen en eindigen de diensten altijd met z'n allen - jong en oud samen, kinderkerk en kinderoppas. Ook in de zomervakantie.

De Goede Herder Kapel in de Veldhoek valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeente Hengelo en de Protestantse gemeente Zelhem. Zes keer per jaar gaat een voorganger namens één van deze gemeentes voor. Verder organiseert de groep 4-de-zondag 6 keer per jaar een kerkdienst. De commissie heeft een eigen site waarop een toelichting op de diensten wordt gegeven.

Katernen (orden van dienst)

In de Lambertikerkgemeente is een aantal katernen in gebruik.

In die katern staan de (liturgische) stappen die we met elkaar in de betreffende kerkdienst zetten.

Deze (herbruikbare) katernen in combinatie met de zondagsbrief besparen ons een flink aantal liturgieën.

Hieronder en bij de downloads kunnen de actuele katernen gedownload worden.

Kerkradio

Wie, om wat voor reden ook, tijdelijk of blijvend wellicht, niet (meer) in staat is onze kerkdiensten ‘live’ mee te maken, kan om een kerkradio vragen. Dat is een klein kastje dat in uw huis alleen om een stopcontact vraagt.

Lees meer...

Januari 2018

zondag 7 januari

10.00 uur ds. A.J. Stein, nieuwjaarsbijeenkomst

zondag 14 januari

10.00 uur ds. A.J. Stein, bevestigingsdienst ambtsdragers (2017)

zondag 21 januari

10.00 uur oecumenische dienst in Halle

zondag 28 januari

10.00 uur ds. M.H. Leistra, Avondmaalsviering
10.15 uur VELDHOEK ds. A.J. Stein, Avondmaalsviering

Februari 2018

zondag 4 februari

10.00 uur ds M.H. Leistra, diaconaat/KiA buitenland

zondag 11 februari

10.00 uur ds M.H. Leistra

zondag 18 februari

10.00 uur ds A.J. Stein, 1e zondag 40-dagen
19:00 uur ds. M.H. Leistra, Taizé viering

zondag 25 februari

10.00 uur ds A.J. Stein, 2e zondag 40-dagen, Avondmaalsviering
10.15 uur VELDHOEK, Mia Tankink

De Kerkdienst stapje voor stapje  (aflevering 1)   

Deze nieuwe rubriek gaat over de kerkdienst, over wat daarin gebeurt;  maar vooral over waarom dat zo gaat, de gedachte erachter dus.  Een kerkdienst is een geheel van een groot aantal delen.  Een kerkdienst heeft niet alleen verschillende onderdelen er zijn altijd ook verschillende mensen bij betrokken. Wij geloven dat het geheel van dat alles meer is dan de som van al die delen.  

Vieren kan op veel verschillende manieren. In de Lambertikerkgemeente  hebben we best veel verschillende manieren van vieren:’gewone’ diensten, vespers, oecumenische diensten,  Taizévieringen enz. . In andere kerken doen ze het nog weer anders. Onze manier van vieren is dus niet zaligmakend. Maar we hoeven er ook niet al te bescheiden over te doen.  De dingen zijn in de loop van de tijd niet voor niets zo gegroeid.   Daarom dus elke maand een toelichting bij één van de stappen / stapjes van onze kerkdiensten.

Eerst maar eens ‘grote stappen snel thuis’.  Een kerkdienst is een ontmoeting met een kop en een staart. De zegen is niet voor niets aan het eind en de groet niet zonder reden aan het begin.  In de protestantse traditie draait een kerkdienst om de Bijbellezing en de uitleg daarvan.   De Bijbellezing, uitleg en bijbehorende liederen noemen wij in Zelhem de “dienst van het Woord’ Daar gaat de ‘dienst van het samenkomen’ aan vooraf. Na de ’dienst van het Woord’ komt de ‘dienst van antwoord’.   Maar, geloven doe je niet in de kerk. De kerkdienst is even een moment van bezinning en inspiratie. Geloven doe je 24/24, 7/7. Daarom kennen onze kerkdiensten de  vierslag:  de ‘dienst van het samenkomen’,   de ‘dienst van het Woord’,  de ‘dienst van het antwoord’ en  de ‘dienst in de wereld’.  Wordt vervolgd. (AJS)