Kerkdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van de eerstkomende kerkdiensten in de Lambertikerk. 

Tijdens de 10-uurdiensten is er altijd een kindermoment. Soms als kinderkerk*, anders als kindervertelling** tijdens de preek. voor kinderen jonger dan 4 jaar is er een oppashoek***
We beginnen en eindigen de diensten altijd met z'n allen - jong en oud samen, kinderkerk en kinderoppas. Ook in de zomervakantie.

Thuis meevieren

Wie tijdelijk of wellicht blijvend, niet in staat is onze kerkdiensten ‘live’ mee te maken, kan de diensten ook thuis meevieren. De diensten zijn te beluisteren via kerkradio en sinds begin 2018 ook te zien en te horen via kerkdienstgemist.

Wellicht handig om daarbij de katernen (orde van dienst) te downloaden zodat de liturgische stappen te volgen zijn. 

Maart 2018

zondag 4 maart

10.00 uur ds. A.J. Stein, 3e zondag 40-dagen

zondag 11 maart

10.00 uur ds. M.H. Leistra, 4e zondag 40-dagen

zondag 18 maart

10.00 uur ds A.J. Stein, 5e zondag 40-dagen

zondag 25 maart

10.00 uur ds. A.J. Stein, 6e zondag 40-dagen (Palmzondag), J4M
19.00 uur ds M.H. Leistra

donderdag 29 maart

19.30 uur ds. A.J. Stein, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

vrijdag 30 maart

19.30 uur ds M.H. Leistra, Goede Vrijdag

zaterdag 31 maart

22.00 uur ds A.J. Stein, Stille Zaterdag, Paasnachtdienst 

April 2018

zondag 1 april

10.00 uur ds A.J. Stein, Paasmorgen
10.15 uur VELDHOEK, ds C. van Dorp

zondag 8 april

10.00 uur ds. A.J. Stein

zondag 15 april

10.00 uur ds C. van Dorp

zondag 22 april

10.00 uur ds. A.J. Stein
10.15 uur VELDHOEK, Jansje Ruiterkamp

zondag 29 april

10.00 uur ds M.H. Leistra, Avondmaalsviering

Kerkradio

Wie, om wat voor reden ook, tijdelijk of blijvend wellicht, niet (meer) in staat is onze kerkdiensten ‘live’ mee te maken, kan om een kerkradio vragen. Dat is een klein kastje dat in uw huis alleen om een stopcontact vraagt.

Lees meer...

Kerkdienstgemist

De diensten in de Lambertikerk zijn nu vanaf elke plek live, of op een later tijdstip, bij te wonen via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Lees meer...

Katernen

In de Lambertikerkgemeente is een aantal katernen in gebruik met daarin de (liturgische) stappen die we met elkaar in de betreffende kerkdienst zetten.

Lees meer...

De Kerkdienst stapje voor stapje  (aflevering 1)   

Deze nieuwe rubriek gaat over de kerkdienst, over wat daarin gebeurt;  maar vooral over waarom dat zo gaat, de gedachte erachter dus.  Een kerkdienst is een geheel van een groot aantal delen.  Een kerkdienst heeft niet alleen verschillende onderdelen er zijn altijd ook verschillende mensen bij betrokken. Wij geloven dat het geheel van dat alles meer is dan de som van al die delen.  

Vieren kan op veel verschillende manieren. In de Lambertikerkgemeente  hebben we best veel verschillende manieren van vieren:’gewone’ diensten, vespers, oecumenische diensten,  Taizévieringen enz. . In andere kerken doen ze het nog weer anders. Onze manier van vieren is dus niet zaligmakend. Maar we hoeven er ook niet al te bescheiden over te doen.  De dingen zijn in de loop van de tijd niet voor niets zo gegroeid.   Daarom dus elke maand een toelichting bij één van de stappen / stapjes van onze kerkdiensten.

Eerst maar eens ‘grote stappen snel thuis’.  Een kerkdienst is een ontmoeting met een kop en een staart. De zegen is niet voor niets aan het eind en de groet niet zonder reden aan het begin.  In de protestantse traditie draait een kerkdienst om de Bijbellezing en de uitleg daarvan.   De Bijbellezing, uitleg en bijbehorende liederen noemen wij in Zelhem de “dienst van het Woord’ Daar gaat de ‘dienst van het samenkomen’ aan vooraf. Na de ’dienst van het Woord’ komt de ‘dienst van antwoord’.   Maar, geloven doe je niet in de kerk. De kerkdienst is even een moment van bezinning en inspiratie. Geloven doe je 24/24, 7/7. Daarom kennen onze kerkdiensten de  vierslag:  de ‘dienst van het samenkomen’,   de ‘dienst van het Woord’,  de ‘dienst van het antwoord’ en  de ‘dienst in de wereld’.  Wordt vervolgd. (AJS)