Kerkdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van de eerstkomende kerkdiensten in de Lambertikerk. 

Tijdens de 10-uurdiensten is er altijd een kindermoment. Soms als kinderkerk*, anders als kindervertelling** tijdens de preek. voor kinderen jonger dan 4 jaar is er een oppashoek***
We beginnen en eindigen de diensten altijd met z'n allen - jong en oud samen, kinderkerk en kinderoppas. Ook in de zomervakantie.

Thuis meevieren

Wie tijdelijk of wellicht blijvend, niet in staat is onze kerkdiensten ‘live’ mee te maken, kan de diensten ook thuis meevieren. De diensten zijn te beluisteren via kerkradio en sinds begin 2018 ook te zien en te horen via kerkdienstgemist.

Wellicht handig om daarbij de katernen (orde van dienst) te downloaden zodat de liturgische stappen te volgen zijn. 

Januari 2019

zondag 6 januari

10.00 uur ds. M.H.Leistra, nieuwjaarsbijeenkomst

zondag 13 januari

10.00 uur ds. A.J. Stein

zondag 20 januari

10.00 uur oecumenische dienst in Keyenborg

zondag 27 januari

10.00 uur ds. A.J. Stein, Avondmaalsviering
10.15 uur VELDHOEK 

Februari 2019

zondag 3 februari

10.00 uur ds M.H. Leistra, diaconaat/KiA buitenland

zondag 10 februari

10.00 uur ds C. van Dorp, aandacht voor mensen met verstandelijke beperking

zondag 17 februari

10.00 uur ds A.J. Stein, afscheid ds Job Stein

zondag 24 februari

10.00 uur Gerrie Heijnen - Zemmelink
10.15 uur VELDHOEK, 

Kerkradio

Wie, om wat voor reden ook, tijdelijk of blijvend wellicht, niet (meer) in staat is onze kerkdiensten ‘live’ mee te maken, kan om een kerkradio vragen. Dat is een klein kastje dat in uw huis alleen om een stopcontact vraagt.

Lees meer...

Kerkdienstgemist

De diensten in de Lambertikerk zijn nu vanaf elke plek live, of op een later tijdstip, bij te wonen via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Lees meer...

Katernen

In de Lambertikerkgemeente is een aantal katernen in gebruik met daarin de (liturgische) stappen die we met elkaar in de betreffende kerkdienst zetten.

Lees meer...

de kerkdienst stukjes bij beetjes

Deze nieuwe rubriek gaat over de kerkdienst, over wat daarin gebeurt;  maar vooral over waarom dat zo gaat, de gedachte erachter dus.  Een kerkdienst is een geheel van een groot aantal delen.  Een kerkdienst heeft niet alleen verschillende onderdelen er zijn altijd ook verschillende mensen bij betrokken. Wij geloven dat het geheel van dat alles meer is dan de som van al die delen.  

Lees meer...