De kerkdienst stukjes bij beetjes

Deze nieuwe rubriek gaat over de kerkdienst, over wat daarin gebeurt;  maar vooral over waarom dat zo gaat, de gedachte erachter dus.  Een kerkdienst is een geheel van een groot aantal delen.  Een kerkdienst heeft niet alleen verschillende onderdelen er zijn altijd ook verschillende mensen bij betrokken. Wij geloven dat het geheel van dat alles meer is dan de som van al die delen.  

De Kerkdienst stapje voor stapje  (aflevering 1)   

Vieren kan op veel verschillende manieren. In de Lambertikerkgemeente  hebben we best veel verschillende manieren van vieren:’gewone’ diensten, vespers, oecumenische diensten,  Taizévieringen enz. . In andere kerken doen ze het nog weer anders. Onze manier van vieren is dus niet zaligmakend. Maar we hoeven er ook niet al te bescheiden over te doen.  De dingen zijn in de loop van de tijd niet voor niets zo gegroeid.   Daarom dus elke maand een toelichting bij één van de stappen / stapjes van onze kerkdiensten.

Eerst maar eens ‘grote stappen snel thuis’.  Een kerkdienst is een ontmoeting met een kop en een staart. De zegen is niet voor niets aan het eind en de groet niet zonder reden aan het begin.  In de protestantse traditie draait een kerkdienst om de Bijbellezing en de uitleg daarvan.   De Bijbellezing, uitleg en bijbehorende liederen noemen wij in Zelhem de “dienst van het Woord’ Daar gaat de ‘dienst van het samenkomen’ aan vooraf. Na de ’dienst van het Woord’ komt de ‘dienst van antwoord’.   Maar, geloven doe je niet in de kerk. De kerkdienst is even een moment van bezinning en inspiratie. Geloven doe je 24/24, 7/7. Daarom kennen onze kerkdiensten de  vierslag:  de ‘dienst van het samenkomen’,   de ‘dienst van het Woord’,  de ‘dienst van het antwoord’ en  de ‘dienst in de wereld’.  Wordt vervolgd. (AJS)

Ga terug