Katernen (orden van dienst)

In de Lambertikerkgemeente is een aantal katernen in gebruik.

In die katern staan de (liturgische) stappen die we met elkaar in de betreffende kerkdienst zetten.

Deze (herbruikbare) katernen in combinatie met de zondagsbrief besparen ons een flink aantal liturgieën.

Hieronder en bij de downloads kunnen de actuele katernen gedownload worden.

Ga terug