Lambertikerk gemeente

De Lambertikerkgemeente heet u graag welkom.
Wij zijn een open Protestantse Geloofsgemeenschap die open wil staan voor iedereen in onze Zelhemse leefgemeenschap. Wij kunnen zijn wat we zijn door mensen die zich ook als lid verbonden willen weten.
Wanneer u lid wilt worden van de Lambertikerkgemeente kunt u contact zoeken met één van de predikanten of de ledenadministratie.

Postadres

Kerkelijk bureau

Lambertikerk gemeente Zelhem
Postbus 77
7020 AB  Zelhem
open: iedere dinsdag 19:15 - 19:45 uur
tel: 0314 - 623565
buiten openingstijden: 0314 - 789584

Kerkgebouw

Koster

Lambertikerk (plattegrond)
Markt 2
7021 AA Zelhem
tel: 0314 - 623565
We werken met een kosterspoule. Dit zijn mensen die bij toerbeurt dienst doen als koster.
info: Anja Jolink
tel: 0314 - 641688
e-mail: kosters@lambertikerk.nl

Voor het huren van de Lambertikerk voor concerten kunt u ook contact opnemen met Anja Jolink.

Beheerder Kerkelijk Centrum 'het Leerhuys'

Mevr G. Kleistra
Palmberg 14
tel: 0314 - 622164
e-mail: leerhuys@lambertikerk.nl
reserve beheerder: zie koster

Kerkenraad

Scriba (secretariaat)

mevr J. Hebbink
Heijinkweg 2
7021 KE Zelhem
0314 - 623789
e-mail: scriba@lambertikerk.nl

Voorzitter

dhr H. Wassink
Akkermansstraat 9
7021 LW Zelhem
0314 - 641311
e-mail: voorzitter@lambertikerk.nl

Predikanten

Wijk Oost

ds M.H. Leistra
Dorpsstraat 2
7221 BP Steenderen
06 - 47 080 523
e-mail: mhleistra@lambertikerk.nl 

Wijk West

ds A.J. Stein
Doetinchemseweg 20
7021 BS  Zelhem
0314 - 623203
e-mail: ajstein@lambertikerk.nl

Kerktaxi

Indien u gebruik wilt maken van deze service kunt u contact opnemen met de secretaris van de diaconie telefoonnummer 0314-622441, e-mail: diaconie@lambertikerk.nl.
Hij zal er dan voor zorgen dat u het kerktaxi-rooster krijgt, zodat u zelf contact op kunt nemen met diegene die op het rooster staat of (en hoe laat) u kunt worden opgehaald.

Kerkradio

Dhr H. Wentink
Wolfersveenweg 23
Zelhem
tel. 0314 621337

mail. henkunl@gmail.com 

klik hier voor meer informatie