Aandachts-/gesprekspunten

Ouderdom? Ouderwijs!

Wijsheid komt met de jaren zeggen ze, maar vanzelf gaat dat niet. Levenservaringen omzetten in wijsheid vraagt een actieve opstelling. Wijsheid komt niemand aanwaaien, maar is het resultaat van in gesprek blijven met jezelf, met anderen en met de Heer van het leven.

Het is kostbaar wanneer je dat gesprek niet alleen met leeftijdsgenoten voert, maar ook met mensen die juist oud(er) of jong(er) zijn dan jezelf.

In de afgelopen maanden stond er een viertal portretten van 65+ers in Kerkleven (editie Zelhem). Zie ook onderstaande download. We zijn benieuwd naar wat u aan deze ‘ontmoetingen’ beleeft. Dat kan evengoed geheel vrij als met behulp van onderstaande aandachts-/gesprekspunten (of een paar daarvan).

Deze aandachts-/gesprekspunten bieden hopelijk ook een handreiking voor gesprek tussen oud(eren) en jong(eren).

 

voor het gesprek met de portretten van Jan, Ria, Jaap, Laura en jezelf:

- Welk portret spreekt  je het meeste aan (Jan, Ria, Jaap, Laura)?

- Welke levenservaringen deel je met Jan, Ria, Jaap of Laura?

- Welke levenservaringen van Jan, Ria, Jaap of Laura kun je je niet voorstellen?

- Wat doet je leeftijd met je geloof, en wat doet het geloof met hoe jij je leeftijd beleeft?

- Hoe staat u nu in de kerk (de geloofsgemeenschap) en is dat in de loop van uw leven veranderd?

-  Wat hebben ouderen voor u betekend en wat hebt u voor ouderen betekend ?

 

voor het gesprek met mensen waarmee je van leeftijd verschilt:

- (bovenstaande aandachts-/gesprekspunten kun je natuurlijk ook samen bespreken)

- Wat vindt u / wat lijkt je aantrekkelijk aan de levensfase van je  gesprekspartner?

- Waarin benijd je je gesprekspartner (juist) niet?

- Als je nog niet met pensioen bent: Hoe kijk je tegen je pensioen aan?

- Als je 65+er bent: Hoe heeft u uw pensioen (en/of dat van uw eventuele levenspartner) beleefd?

- Voor 65+ers: Hoe zijn uw ouders oud geworden? Vergelijk dat eens met uw oude dag.

- Voor 65-ers: Wat lijkt u het mooiste van oud worden?

- Als je op leeftijd bent: Hoe keek u in jonger jaren aan tegen mensen die zo oud waren als u nu bent? Welke mensen vond u toen  inspirerende voorbeelden? Welke mensen juist niet?

- Als je nog geen 65+er bent: Welke oudere vindt u een inspirerend voorbeeld? Welke oudere juist niet?

- Wat zijn de winst- en verliespunten van je leeftijd (jouw levensfase)?

- Wat is je meest geliefde geloofslied of Bijbeltekst? Wat hoor je in dat lied of die Bijbeltekst over de levensfase waarin je je nu bevindt? En wat hoor je daar in over de ouderdom? 

 

We willen graag weten wat u aan de serie 'Ouder Worden' beleefd hebt. Stuur uw reactie naar uw wijkpredikant (voor Oost is dat ds. Nelle-Mieke Drop, Halseweg 21, 7021 CX of Email: nmdrop(at)lambertikerk.nl en voor West is dat ds. Job Stein, Doetinchemseweg 20, 7021 BS  of Email: ajstein(at)lambertikerk.nl).

Maar u mag het ons – of uw ouderling – bij gelegenheid natuurlijk ook vertellen. We hopen op reacties van mensen van alle leeftijden! Stuur of vertel ons dus wat deze serie met u gedaan heeft. Dat kan evengoed geheel vrij als met hulp van onderstaande aandachts-/gesprekspunten (of een paar ervan).

Die aandachts-/gesprekspunten bieden hopelijk ook een handreiking voor gesprek tussen kinderen en ouders, ouderen en jongeren.

Ga terug