Lees uitgebreide informatie over de verschillende catechese vormen in de  catechesefolder (hieronder ook beschikbaar als download) of de beknopte informatie hieronder.

 

Voor groep 8ers en brugklassers is er basiscatechese. Dit wordt gegeven in twee blokken van 6 keer een uur op maandagavond. Het eerste blok in spt/okt, het volgende in mrt/apr. De groep bestaat uit zo'n 15 catechisanten.

 

Voor jongeren in de 2e, 3e en 4e klas van de middelbare school jongerencatechese. Dit is elke veertien dagen op dinsdagavond, meestal bij een (vast) gastgezin in de huiskamer. Er zijn vier blokken. Elk blok bestaat uit twee gespreksbijeenkomsten in een kleine kring ( 6 - 8 jongeren) in de huiskamer en één excursie met alle huiskamergroepen samen.

 

Daarna kan er 16+catechese gevolgd worden. Avond en tijdstip van samenkomen wordt in onderling overleg vastgesteld op de oriëntatieavond op 13 september 2016 19.30 uur in het Leerhuiijs (Markt 2a). Het jaaprgrogramma telt 15 bijeenkomsten van een uur.

 

Verder is er tussen Pasen en Pinksteren een jaarlijkse belijdenismodule van zes wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur voor jongeren uit de 16+catechese, maar ook voor anderen (ouderen) die belijdenis willen doen.

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij ds. M.H. Leistra ( 06-47080523) en ds. A.J. Stein (0314-623203).

tl_files/lambertikerk/catechese/heb jij nog plek catflyer 1819 binnenzijde bc.jpg

Catechese niet alleen voor jongeren

Via de catechese gaan we samen op weg met mensen om de wereld van kerk en geloof te verkennen. Vroeger ging dat  ook niet vanzelf, maar wel vanzelfsprekender dan tegenwoordig. Met de vorm en inhoud van de catechese proberen we bij de tijd te blijven zodat het mensen helpt om stelling te nemen. We hopen van ganser harte dat mensen de Weg van de Heer zullen willen gaan, dat ze zich gelovig door het leven willen bewegen en dat ze daarbij ook oog hebben voor gemeenteleven (elkaar vasthouden, omzien naar elkaar, en op gezette tijden ook samenkomen)

Het is een fikse onderneming, maar de jongeren van onze gemeente dagen we heel structureel uit om hun licht op te komen steken. Jaarlijks ontvangen zij een kleurrijke uitnodiging voor de catechese. Van ons mogen er beslist meer jongeren meedoen, maar we zijn bovenal blij met het aanzienlijke aantal jongeren dat van de partij  is en meedoet aan één van onze vier catechesevormen:

Dat we veel jongeren niet bereiken vormt evengoed een uitdaging. Een uitdaging die breder ligt en verder strekt dan d(i)e jongeren: Graag willen we ook volwassenen informeren over geloof en kerk, willen we ze behulpzaam zijn bij het verkennen van deze dimensie(s) van het bestaan. Wij denken dan niet alleen aan mensen 'van buiten 'die er 'niets' - of heel weinig-  'aan doen', maar ook mensen 'van binnen' die op dit gebied de deur dichtgetrokken hebben toen ze 18,19, 20 jaar waren.

In deze (snel) veranderende tijden kun je niet eeuwig blijven teren op wat je met de paplepel ingegoten kreeg of als jongeling opdeed aan ervaringen en informatie. De zondagse kerkdiensten, het aanbod van Vorming & Toerusting, ontmoetingsbijeenkomsten ed. zijn handreikingen om jezelf ook op dit gebied te blijven ontwikkelen. Maar bij voldoende belangstelling starten we graag een catechesekring voor nieuwsgierigen. Wie belangstelling heeft kan dat enbaar maken via één van de predikanten.  

Ga terug