Kerktaxi

Voor mensen die graag de kerkdiensten in de Lambertikerk willen volgen, maar die door omstandigheden niet in staat zijn om daar te komen, zijn er verschillende mogelijkheden om deze diensten toch mee te maken. Natuurlijk is er de kerkradio, maar voor diegenen die graag persoonlijk de dienst willen bezoeken en geen vervoer hebben is er de kerktaxi. 

Een aantal mensen heeft zich bereid verklaard om voorafgaande aan de (zondags)dienst diegenen die geen vervoer hebben op te halen en na afloop van de dienst ook weer thuis te brengen.

Wilt u gebruik maken van deze service dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de diaconie via telefoonnummer 0314-622441 of via diaconie@lambertikerk.nl
De secretaris zal ervoor zorgen dat iemand u naar de Lambertikerk brengt en weer thuis.
Er zal met u afgestemd worden hoe laat u van huis opgehaald wil worden.

Mensen die zelf wel voorzien zijn van vervoer en eventueel af en toe ook wel eens iemand zouden willen ophalen en wegbrengen nodigen wij uit om zich daarvoor op te geven bij de secretaris van het College van Diakenen.

Namens de diaconie,
Hans Bruin
0314 - 622441
diaconie@lambertikerk.nl 

Ga terug