Op zondag is er voor de allerkleinsten oppas en voor de basisschoolkinderen  tijdens de preek  een kindervertelling. Rond Pasen en Kerst zijn er kinderkerkprojecten. Samen met de Zelhemse basisscholen is er één keer per jaar een School-kerk-Gezinsdienst. Jaarlijks is er in juni de kinderzegendienst. Dat is ook een kinderdienst. In totaal hebben we zo'n 4 kinder-/gezinsdiensten per jaar. Jonge ouders vinden het ook leuk om met elkaar en anderen in gesprek te komen. Daarvoor is het kwartiergesprek op de 1e zondag van de maand gedacht.

Vanaf 11 jaar nodigen we kinderen en jongeren uit voor catechese. Voor 11-12 jarigen is er basiscatechese, voor 13,14, 15 jarigen jongerencatechese en daarna 16+catechese. Zie elders op deze webpagina. (klik hier)

Voor middelbaar scholieren is er - op de 1e zondag van de maand - vanaf 11.15 uur colasoos. Jongeren die van zingen houden en/of een instrument bespelen vormen 'Sing-IT' een gelegenheidsband die 2 tot 4 keer per jaar meewerkt aan Jeugd4momenten (Zo noemen wij de jeugddiensten). En middelbaar scholieren kunnen ook terecht bij de kletskeet - onze soos die een aantal keren per jaar leuke activiteiten aanbiedt.

De oudere jongeren vormen een losvast verband als 'de jeugd van tegenwoordig' (JvT) via facebook, app en in de huiskamer van Wilma.

En dan komt de leeftijd dat jonge mensen zich gaan settelen. Niet zelden nemen ze dan even wat afstand. Dat hoeft wat ons betreft niet. Maar dan ben je wel oud genoeg om je eigen weg in de gemeente te  vinden. Daarbij blijven we graag met elkaar in gesprek en vinden wij het een feest om je te ontmoeten.

De Lambertikerkgemeente staat open voor nieuwe initiatieven en nieuwe vormen. Iedereen met een (goed) idee dagen we uit om het in te brengen. Dan kijken we wat we van de grond kunnen krijgen. 

Zoals er jeugdactiviteiten zijn, zijn er ook vowassenactiviteiten en ouderenactiviteiten en heel veel plekken en manieren waarop alle leeftijden door elkaar lopen, zoals de jaarlijkse startzondag voor jong en oud. Dat we elkaar ontmoeten vinden we namelijk ook heel kostbaar.

Ga terug