WAT KAN IK DOEN BINNEN DE LAMBERTIKERKGEMEENTE ?

Er wordt al veel werk verzet binnen onze gemeente. Er zijn veel mensen die zich inzetten voor het één of het ander. In januari 2018 voeren we een forse verandering van onze organisatiestructuur en contactstructuur door. Één van de reden daarvoor was dat veel mensen ons lieten weten: “Kerkenraadslid voor (minstens) 4 jaar, dat zie ik niet zitten. Als het nu een wat meer afgebakende klus zou zijn …”  De nieuwe organisatie heeft als uitgangspunten:

- minder ambtsdragers, meer kleine(re) taken,

- andere verdeling van verantwoordelijkheden en taken,

- van verzorgingskerk naar ontmoetingskerk.

 

Hieronder treft u een lijst van overzichtelijke klussen aan waarvoor we mensen zoeken. 

Sommige dingen vragen op dit moment dringender om invulling dan andere. Taken waarvoor nu al voldoende vrijwilligers zijn bijvoorbeeld zijn nu even niet zo dringend. Daarom zijn die taken grijs gemaakt. De taken die nu dringend zijn, zijn zwart. De grijze klussen zijn hieronder toch opgenomen voor het geval dat, dat nu net ùw talent is dat u – op termijn wellicht – nu net in zou willen brengen in het gemeenteleven.

We stellen het bijzonder op prijs als u naar aanleiding van dit overzicht contact met ons opneemt om u nader te oriënteren. Dat kan op veel manieren via de secretaris van de kerkenraad, een dominee of een ouderling. De kortste klap is waarschijnlijk dat u contact legt met Gerrit Wesselink die het veranderingsproces coördineert. Zijn contactgegevens zijn Goudsbloemstraat 1, 7021 XM, Telfoonnummer 623715 of  Emailadres  g.wesselink1@gmail.com.

U treft de klussencatalogus hierboven ook als download aan.

- kerkbuur (bezorger van uitnodigingen, felicitaties ed, waarbij je eventueel ook wat korte bezoekjes breng/praatjes aan de deur maak)

- kerkbode ( bezorger en ophaler van financiële post (Kerkbalans, Kerk-in-Actie,  Solidariteitskas)

- uitvoerende taak /* beleidsfunctie op het terrein van vieren (liturgie)

- uitvoerende taak /* beleidsfunctie op het terrein van delen (pastoraat)

- uitvoerende taak /* beleidsfunctie op het terrein van dienen (diaconaat)

- uitvoerende taak /* beleidsfunctie op het terrein van leren (catechese / V&T)

- uitvoerende taak /* beleidsfunctie op het terrein van rentmeesterschap (fin. en   ledenadm.)

- uitvoerende taak /* beleidsfunctie op het terrein van Bestuur en beleid

- redactielid van het nieuwe kerkblad

- ouderling vieren

- ouderling leren

- assistent-ledenadministrateur

bezoekmedewerker zonder ambt

- iets in het jeugdwerk en /* of de catechese

- webmaster

- kostersdienst op zondag (op roosterbasis)

- kostersdienst door-de-weeks - bij verhuur (op oproepbasis)

- deurdienst/collectant op zondagmorgen (op roosterbasis)

- lector in de kerkdienst (op oproepbasis)

- avondmaalshulp (op oproepbasis)

- verteller/oppas (op roosterbasis)

- kerktaxi (op oproepbasis)

- 70+INLOOP werkgroep

- kerkwacht (op roosterbasis)

- chauffeur 85+reisje

- oproepkracht incidentele klussen

- vrijwilliger kerkelijk bureau (kopieer-,vouw- en nietwerk)

Ga terug