Bezoek aan Weißwasser

Nadat in 1986 het eerste contact met Weißwasser gemaakt is, vonden sindsdien al diverse uitwisselingen plaats. Twee jaar geleden was er een delegatie van 15 personen uit onze partnergemeente te gast in Zelhem. En nu zijn we, op uitnodiging, met een tiental gemeenteleden bij hen te gast geweest.
Voor twee van ons was het een eerste kennismaking, voor een aantal een hernieuwde, zelfs na 20 jaar. Voor weer een aantal was het nog niet zo lang geleden dat ze in Weißwasser waren.
Hieronder een impressie van deze reis.

donderdag 5 mei

Donderdagmorgen 5 mei, vertrokken wij met zeven gemeenteleden per huurbusje, in alle vroegte,richting het oosten van Duitsland. Weißwasser ligt op ca. 6 km. van de Poolse grens, dus we hadden een hele afstand af te leggen! Woensdag 4 mei waren er al drie personen per auto aan de reis begonnen. We zouden elkaar op 5 mei treffen om 15.30 uur bij de openluchtkerkdienst in Kromlau, een buurgemeente van Weißwasser, zo was de afspraak. Dat was waarschijnlijk ook gelukt als we met de bus geen lekke band hadden gekregen! Op de Berliner Ring trof ons deze pech. Om een lang verhaal kort te maken, we konden na een oponthoud van vier uur, gelukkig zonder persoonlijk letsel, onze reis vervolgen. De drie autoreizigers hebben de kerkdienst wel mee kunnen maken.

We genoten overigens enorm van het prachtige landschap dat aan ons voorbij schoof! Mooie vergezichten met goudgele koolzaadvelden, schitterend!
Door het oponthoud kwamen we pas om 19.15 uur op onze bestemming aan. De verdeling wie waar ondergebracht werd, was gauw gemaakt en vertrok ieder naar het gastgezin om de verdere avond daar door te brengen.

vrijdag 6 mei

Vrijdag 6 mei hebben we met totaal 22 personen een bezoek gebracht aan de prachtig gerenoveerde stad Görlitz, ca. 50 km. ten z.o. van Weißwasser.
Na eerst een uitvoerige uitleg vooraf gekregen te hebben van de gids, bezochten we het Heilige Graf.

“Het Heilige Graf in Görlitz is een onderdeel van een middeleeuwse pelgrims- en gebedsplaats.
Het geheel is een nabootsing van de belangrijkste delen in de grote grafkerk van Jeruzalem.
Het ontstaan is te danken aan de Görlitzer burgermeester Georg Emmerich die in het jaar 1465 na zijn terugkeer van zijn pelgrimsreis naar het Heilige Land met de stichting van de eerste kapel de grondsteen legde. De verdere bouw vond plaats tussen 1481 en 1504.
Vanaf het portaal van de evangelische Peterskerk ( St.Peter und Paul, 1423-1497) loopt de kruisweg ( Görlitzer Via Dolorosa) naar de tuin met het Heilige Graf. Evenals in Jeruzalem telt deze ca. 1000 stappen”.

Inmiddels was het tijd voor de warme maaltijd. Hiervoor werden we uitgenodigd in het huis van de diaconie, waar ook gastenkamers zijn voor hen die er willen overnachten. We lieten ons de maaltijd goed smaken.
Om 14 uur stond een stadswandeling gepland, o.l.v. een uit Hardenberg afkomstige gids, nu woonachtig aldaar. Vanwege de twaalf weißwasseranen werd de uitleg in het Duits gedaan, maar dat was geen probleem. Görlitz is een prachtige oude handelsstad, waar hier en daar ook nog wel de restanten van de situatie van voor de Wende te zien zijn!
In de Petrus en Pauluskerk, ook wel “Gods mooiste huis aan de Neiße” genoemd, werden we muzikaal getrakteerd op een kort orgelconcert, gegeven op het prachtige “Sonnenorgel”, daterend uit 1703 en in 2006 voor het laatst gerestaureerd .Na nog een korte bezichtiging van de Unterkirche, waar i.v.m. de stookkosten in de winter de kerkdiensten zijn, vervolgden we onze rondgang door de stad. Na de stadswandeling was het tijd voor “Kaffee mit Kuchen”, waarna we de stad achter ons lieten. Doel was nu een klein openluchtmuseum in Rietschen met de naam “Erlichthof”.Hier staan houten huizen die voor de bruinkoolwinning elders afgebroken moesten worden en hier weer opgebouwd zijn .Ook hier viel ons een hartelijk welkom ten deel door de gastvrouw. Ze zong , een voor deze gelegenheid gemaakt lied, zichzelf begeleidend op de gitaar. Gedekte tafels stonden voor ons klaar in de tuin, waar we weer heerlijk gegeten hebben. Vervolgens nog een kort bezoek gebracht aan de bruinkoolwinning (Tagebau), waar de enorme omvang van dit gebied vooral indruk maakte. Maar de problemen omtrent deze energiebron zijn niet gering, hoorden we!
Ook nu bracht ieder de verdere avond weer in het gastgezin door.

Zaterdag 7 mei

Om 10 uur werden we verwacht in de winterkerk van Weißwasser. Daar bespraken we met elkaar o.l.v. diaken Ernst Opitz de problematiek  omtrent het vluchtelingenvraagstuk. Eén van de onderwerpen van gesprek was: ”Hoe kunnen we een verschil maken als Christen en als gemeente?” We constateerden dat het moeilijk blijkt om onze plicht als Christen jegens ontheemden  praktisch gestalte te geven, met name m.b.t. de vraag  naar huisvesting en integratie. Een verschil tussen hier en daar is wel, dat er daar inmiddels 160 asielzoekers gehuisvest zijn, waaronder enkele gezinnen. Ze wonen niet in een AZC, maar in woningen die vrij gekomen zijn omdat veel inwoners uit de stad vertokken zijn na de Wende. In 1989 had de stad nog 33.000 inwoners en  nu nog maar 17.000! Er zijn ook al heel wat flats afgebroken.

Ook in de gastgezinnen, tijdens het samenzijn onderweg, alsmede in de kerktuin is er veel van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen die ons persoonlijk en als partnergemeenten na aan het hart liggen.

Na een aantal vrije uren met het gastgezin kwamen we om 16 uur weer samen in de kerktuin voor een gezellig samenzijn, met o.a. nog een bezoek aan de Wereldwinkel,  grenzend aan de tuin.

Ook tijdens dit samenzijn werden we weer verwend met allerlei lekkers. Het taartenbakken zit onze oosterburen  in de genen, lijkt het wel!

Deze dag werd afgesloten met een goed verzorgde barbecue en vertrok ieder, nadat alles met vereende krachten weer opgeruimd was, naar huis.

Zondag 8 mei

Om 9.30 uur begon de kerkdienst. Hierin werkten een aantal van ons mee met de schriftlezing en de voorbeden. Ds. Job Stein sprak een dankwoord en bood het geschenk van onze gemeente aan. Twee leibomen, een combinatie van appel  en peer. Als “goeddoener”voor de appelboom die in 1993 aan Weißwasser cadeau is gedaan t.g.v. het 100 jarig bestaan van de kerk. Deze appelboom bleek later  een pruim als vrucht te dragen! Ook is de zegenbede door ds. Stein uitgesproken.

 Als “Zelhemgroep”zongen we tot slot lied 416 uit ons liedboek.

Na afloop van de dienst werden we nog weer met van alles verwend, want: ”We konden toch niet met een lege maag de reis naar huis aanvangen!”
Maar uiteindelijk, na uitgebreid afscheid genomen te hebben en bedankt te hebben voor de geweldige gastvrijheid en verbondenheid in de afgelopen dagen, moesten we toch echt weer op pad. Na een lange reis, van elf uur, mede door diverse files, kwamen we met een dankbaar gevoel voor de goede thuisreis,weer in Zelhem aan.

De Weißwassergangers.

Ga terug