College van Diakenen

Secretaris

dhr H. Bruin
Meindert Hobbemastraat 2
7021 DD Zelhem
0314 - 622441
e-mail: diaconie@lambertikerk.nl

Voorzitter

H.Th.Obbink
Vincent van Goghstraat 16
7021 ED  Zelhem
0314 - 624885 / 06 23359291

 

 

 

Rekeningnummers

Banknr. NL 86 RABO 0374 7032 99

Kledingbank en voedselloket

Naast het voedselloket is de diaconie van de Lambertikerkgemeente in Zelhem in 2011 ook een kledingbeurs begonnen met het doel goede, draagbare kleding in te zamelen en beschikbaar te stellen voor de medemens met een kleine beurs. In het begin heette het een kledingbeurs, maar toen er steeds meer vragen om kleding binnenkwamen, moest het een kledingbank worden. Bij een ‘beurs’ is er sprake van detailhandel, verkoop en winst, terwijl de kleding bij de kledingbank meegenomen mag worden voor een vrijwillige bijdrage. De kledingbank heeft een maatschappelijk doel, namelijk hulp bieden.

klik hier voor meer informatie