College van Diakenen

Secretaris

dhr H. Bruin
Meindert Hobbemastraat 2
7021 DD Zelhem
0314 - 622441
e-mail: diaconie@lambertikerk.nl

Voorzitter

mw M. Hebbink - Kuenen
Rubensstraat 8
7021 GD  Zelhem
0314 - 623460

Rekeningnummers

Banknr. NL 86 RABO 0374 7032 99

Kleding- en voedselbank

Naast de voedselbank is de diaconie van de Lambertikerkgemeente in Zelhem in 2011 ook een kledingbeurs begonnen met het doel goede, draagbare kleding in te zamelen en beschikbaar te stellen voor de medemens met een kleine beurs. In het begin heette het een kledingbeurs, maar toen er steeds meer vragen om kleding binnenkwamen, moest het een kledingbank worden. Bij een ‘beurs’ is er sprake van detailhandel, verkoop en winst, terwijl de kleding bij de kledingbank meegenomen mag worden voor een vrijwillige bijdrage. De kledingbank heeft een maatschappelijk doel, namelijk hulp bieden.

klik hier voor meer informatie