Downloads

Op deze pagina zijn handreikingen en diverse andere documenten te downloaden.

Welkomstwoorden

Ambstdragers in de Lambertikerkgemeente ontvangen jaarlijks in september  de brochure 'handreiking ambtsdragerstaken & -taakverdeling in de kerkdiensten in de Lambertikerkgemeente te Zelhem'

Onderdeel van die brochure is o.a. een aantal voorbeelden van het 'welkomstwoord'.
Voor veel ambtsdragers is het handig om die ook digitaal tot hun beschikking te hebben.

Lees meer...

Doop

Handreiking bij de voorbereiding op de doop

Lees meer...

Orden van dienst / Katernen

In de Lambertikerkgemeente is een aantal katernen in gebruik.

In die katern staan de (liturgische) stappen die we met elkaar in de betreffende kerkdienst zetten.

Deze (herbruikbare) katernen in combinatie met de zondagsbrief besparen ons een flink aantal liturgieën.

Hieronder  kunnen de actuele katernen gedownload worden.

Lees meer...

(1e) Jaarcoach

handreiking aan mensen die als (1e)jaarcoach op willen trekken met een (jong-)volwassene die in de Lambertikerkgemeente belijdenis wil gaan doen.


Declaratieformulieren

declaratieformulierenVoor het declareren van kosten zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze formulieren zijn hier te downloaden.

Lees meer...