Zondagsbrief

Mededelingen voor de zondagsbrief kunt u mailen naar zondagsbrief@lambertikerk.nl .

Kerkblad Ontmoeten

Sinds 2018 geeft de Lambertikerkgemeente maandelijks haar eigen kerkblad uit: "Ontmoeten". 
Waar men voorheen een abonnement op Kerkleven moest nemen, wordt Ontmoeten gratis verspreid onder alle leden van de Lambertikerkgemeente.

Kopij voor Kerkleven

Kopij-adres voor het kerkblad via de redacteur:

dhr Martin Kuenen
e-mail: kerkblad@lambertikerk.nl