Zondagsbrief

Mededelingen voor de zondagsbrief kunt u mailen naar zondagsbrief@lambertikerk.nl .

Kerkblad

Sinds 2018 geeft de Lambertikerkgemeente maandelijks haar eigen kerkblad uit. 
Waar men voorheen een abonnement op Kerkleven moest nemen, wordt nu het nieuwe kerkblad gratis verspreid onder alle leden van de Lambertikerkgemeente.

Kopij voor Kerkleven

Kopij-adres voor het kerkblad via de redacteur:

dhr Martin Kuenen
e-mail: kerkblad@lambertikerk.nl