pastorieën, gronden, armenhuis en Dennenlust

De pastorie die veel oudere Zelhemmers nog kennen stond op de hoek van de Doetinchemseweg met de Stationsstraat. Gebouwd in 1858 en afgebroken in 1969. Maar er zijn ook ten minste nog twee oudere pastorieën geweest.
De Weme, Weeme, Wheem of Wheeme. Het is de oude benaming voor de ambtswoning of pachtboerderij van de parochie waarin de pastoor (en in Zelhem na de reformatie) de predikant woont. Ook de grond, die de pastoor voor zijn wel en wee mag gebruiken, wordt vaak de Weeme genoemd.

Uit de omschrijving zoals de rentmeester noteert, ligt de Wheeme achter het kerkhof, tussen de huidige Burg. Rijpstrastraat (v.h. Straete naar Halle) en de Stationsstraat (v.h. Brissenstraat).

De kelder

In de wintermaanden ’s avond rond de schouw kwamen de verhalen los. Zo zouden vanuit die kelder gangen gaan naar De Pol, de Papenborg, De Gasthuis-plaats, enz. Een nis die na 1858 zichtbaar was gebleven zou dan het begin van een van die ondergrondse gangen zijn geweest in deze aloude kelder uit mogelijk de 16e of 17e eeuw.

Ga terug