Komt u misschien in aanmerking voor een voedselpakket?

Soms kun je de financiële eindjes echt niet meer aan elkaar knopen. Zo zakken mensen soms zomaar door  de armoedegrens van € 45,--leefgeld per week Dat zit ons niet lekker.

Sinds 2012 verzorgt de diaconie van de Lambertikerkgemeente (De protestantse Gemeente te Zelhem) daarom een uitgiftepunt van de voed­selbank Doetinchem op het adres van de kledingbank in Zelhem. Iedereen die bijna geen geld meer overhoudt voor voedsel, kleding en sociale activiteiten kan een aanvraag doen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen.

De ervaring leert dat mensen door heel verschillende oorzaken door hun financiële bodem zakken:

Wanneer komt u in aanmerking voor een voedselpakket

U komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw leefgeld onder een bepaald bedrag uitkomt. Het leefgeld is het bedrag dat u overhoudt voor voedsel, kleding en sociale activiteiten. Dat is het bedrag dat overblijft wanneer u van uw inkomen alle vasten lasten (zoals gas, water, licht, huur, schuldaflossing, telefoon, zorgverzekering en dergelijke) aftrekt. 

Het hangt van uw situatie af welk bedrag aan leefgeld de grens is om een voedselpakket te ontvangen. Voor een alleenstaande is dat bedrag € 180 per maand. Zijn er kinderen onder de 18 jaar die geen inkomen hebben, dan mag dat bedrag met € 60 voor ieder kind verhoogd worden. Zijn er volwassenen (18 jaar of ouder) zonder inkomen in huis dan mag u ook voor ieder van hen € 60 optellen.

Een paar voorbeelden

Een alleenstaande komt in aanmerking voor een voedselpakket als hij minder dan € 180 leefgeld per maand heeft .

Voor een alleenstaande met 2 jonge kinderen in huis is de grens € 180 + € 60 + € 60 = € 300,-

Voor een huishouden van een man, een vrouw een zoon van 15 en een zoon van 21 is – als er maar één inkomen in dat huishouden is - de grens € 180 + € 60 + € 60 + € 60 = € 360,-

Voedselpakketten

De pakketten van dhet voedselloket worden gratis verstrekt. In het pakket zitten voedings­middelen die door winkelketens, kleine mid­denstanders en bakkers gratis beschikbaar zijn gesteld. Winkeliers stellen deze producten om verschillende redenen beschikbaar. Deelnemende ondernemers helpen er liever anderen mee dan het weg te gooien. Het zijn altijd producten die nog goed bruikbaar zijn en gezond te eten zijn.

Gang van zaken

Voedselpakketten worden niet zomaar aan iedereen gegeven. Op de website van de voedselbank in Doetinchem (www.voedselbankdoetinchem.nl) is een uitleg en een aanvraagformulier te vinden. Op die website staat ook precies uitgelegd wat de verdere gang van zaken is.

Onderdeel van de procedure is dat u de aanvraag indient samen met een hulpverlener. U kunt hulp krijgen bij het aanvragen van een voedselpakket van het maatschappelijk werk, Sensire, Stichting Welzijn, MEE, een diaconie of charitas instelling, 'schuldhulpmaatje' enz.

De aanvraag wordt dan door de voedselbank verwerkt. Als u in aanmerking komt voor een voedselpakket ontvangt u een brief van de voedselbank Doetinchem. In die brief staat waar in Zelhem en op welk tijdstip het voedselpakket wekelijks afgehaald kan worden.

de vrijwilligers van het voedselbank uitgiftepunt Zelhem van de voedselbank Doetinchem

Voedselbank uitgiftepunt Zelhem
van de voedselbank Doetinchem
www.voedselbankdoetinchem.nl

Ga terug