Advent 2012

De Adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest, het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker.

1e advent 2012

1e advent
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Kijk, klein en verborgen ontkiemt het leven in een knop,
het koninkrijk van God is nabij.
Het licht zoekt ons,
wil in ons en in het huis van de wereld wonen.

2e advent 2012

2e advent
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

In de woestijn klinkt een stem, roept tot ons
Maak de paden recht, dicht de kloven
Maak kromme wegen recht.
Dan zal je zien de Eeuwige die redding brengt.

Maleachi 3 vers 1-4
Lucas 3 vers 1-6

3e advent 2012

3e advent
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Het kaf van het koren scheiden.
De bijl leggen aan de wortel van het kwaad.
Breng goede vruchten voort een nieuw en waardig leven.
Ondergedompeld in dit heldere schone water
Komt het leven tot zijn recht.

Sefanja 3 vers 14-20
Lucas   3 vers 7 - 18

4e advent 2012

4e advent
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

God wil bij de mensen wonen klein en kwetsbaar,
Elisabeth voelt het Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering om het Leven in hun schoot.
Zie het Licht komt het huis van de wereld binnen.

Micha 5 vers 1-4a
Lucas 1 vers 39-45

Ga terug