Diverse schikkingen 2011

Diverse schikkingen tijdens overige diensten in 2011

25 en 26 december 2011

kerst  2011
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Kerst

Kijken en zie verwondering.
Wit is de kleur van blijdschap en vreugd.
Er zijn 5 kleinbloemige kaapse viooltjes verwerkt, deze verwijzen naar 5 punten van de ster, die de weg wijst.
Turf, de basis van deze schikking, de bruine kleur geeft nederigheid en eenvoud aan.

Lucas 2: 1-20
Jesaja 1,2 en 3

Zondag 20 november 2011

zondag 20 november 2011
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Laatste zondag kerkelijk jaar

Een witte doek over de zwarte, het leven gaat door.
Een ronde schikking, het leven in seizoenen.
De witte bloemen, kleur van zuiverheid en reinheid.
Klimop, de groenen kleur van hoop.

mattheus 24: 32-35
tussentijds lied 133

Zondag 30 oktober 2011

zondag 30 oktober 2011 - Thomasviering
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Thomasviering

In het licht van Uw licht
zien wij licht
en komen wij U op het spoor.
In verbondenheid en waakzaamheid
blijft Uw levenslicht brandend.

Zondag 18 september 2011

zondag 18 september 2011
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Oecumenische dienst met als thema: Vredesweek.

De vier stokken symboliseren de verschillende geloofsgemeenschappen, met elk hun eigen identiteit verbeeld in de vier verschillende bloemen aan de voet.

Gods trouw zien we in de klimop.

De verbondenheid met elkaar in het bloemstuk in het midden.

Zondag 8 mei 2011

zondag 8 mei 2011
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Er is geen directe schriftlezing waaruit deze schikking gemaakt is. De lezing was uit Genesis 4, Kain en Abel.

Het stuk was opgebouwd uit heel vrolijke kleuren en bloemen.
Zoals die bloemen,
zo ook wij mensen - verschillend als we zijn,
zo prachtig zijn we ook als we elkaar kunnen aanvullen.

Zoveel kleuren, zoveel soorten,  zoveel mensen.
En iedereen mag er zijn.

Thomasviering maart 2011

Thomasviering maart 2011
klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Matt. 7 vers 24-28

Wees mij een beschuttende rots......
De wilgentenen schutting biedt bescherming.
Wilg is een sterke groeier- nieuw leven.
De tulp verbeeldt gebed-luisterend naar het verbond.
Wit is de kleur van zuiverheid.

Ga terug