Orgelconcerten in de Lambertikerk

Het is inmiddels een goede traditie dat gedurdende de zomerperiode een serie concerten wordt gehouden in de Lambertikerk. In de periode van 3 juli tot en met 28 augustus kunt u genieten van maar liefst 9 concerten waarin het prachtige Van Leeuwen-orgel centraal staat.
Het van Leeuwenorgel is een groot instrument dat zich leent voor vele muziekstijlen. Dit komt ook tot uiting in de veelzijdige programmering dit jaar. Er zal muziek klinken van de 16e eeuw tot heden.
Gelijktijdig met de concerten is er een expositie in de kerk. 

De concerten vinden plaats elke vrijdag in juli en augustus, telkens van 15:30 uur tot 16:00 uur. De toegang is gratis.
Na afloop kan een vrije gift worden gedaan, waarvan de professionele musici worden betaald. Wat over is komt ten goede aan de orgels in de Lambertikerk.

zomerconcertserie 2016

De concerten vinden plaats op onderstaande data.

8 juli  Wilbert Berendsen (Doesburg)  
15 juli  IJsbrand ter Haar (Elst)  
22 juli  Piet Cnossen (Rheden)  
29 juli  Gonny van der Maten (Soest)  
5 augustus  Mirjam Berendsen (Vorden)  
12 augustus  Wim Ruessink (Winterswijk)  
19 augustus  Gijs van Schoonhoven (Enschede)  
26 augustus  Elske te Lindert (Doetinchem)  

8 juli - Wilbert Berendsen

Op 8 juli is het eerste orgelconcert van de reeks van acht concerten in de Lambertikerk te Zelhem. De concerten beginnen allemal om 15.30 uur op iedere vrijdagmiddag.Op vrijdag 08 juli 2016 om 15.30 uur zal Wilbert Berendsen een concert geven met werken van Buxtehude, Bach, Durufle en een improvisatie van hemzelf. Wilbert was van 1998 tot 2012 cantor-organist van de Lambertikerk en is dus bekend met het fraaie Van Leeuwenorgel.
De toegang tot het concert is gratis, bij de uitgang wordt een bijdrage gervraagd om de onkosten te dekken.
U bent van harte welkom.

15 juli - Ijsbrand ter Haar en Gerrit Hoving

Op 15 juli a.s. zullen IJsbrand ter Haar en Gerrit Hoving een orgelconcert verzorgen op het fraaie Van Leeuwenorgel in de Lambertikerk te Zelhem. Zij spelen vierhandig de Symphonie nummer 41 van Wolfgang Amad. Mozart (1756-1791). IJsbrand ter Haar studeerde orgel aan het conservatorium te Arnhem en clavecimbel in Zwolle. Hij voltooide zijn studie in 2006 met onderscheiding.

Gerrit Hoving studeer aan het conservatorium te Zwolle en in Parijs, Zweden en Italie. Hiij is organist in Dalfsen.
De toegang tot het concert is gratis, bij de uitgang hopen de organisatoren op uw bijdrage.

22 juli - Piet Cnossen

Op 22 juli a.s. zal Piet Cnossen een orgelconcert geven op het Van Leeuwenorgel in de Lambertikerk te Zelhem. Hij speelt orgelwerken van verschillende componisten, zowel uit de 17e- en 18e eeuw als ui de 20e eeuw ((Choral dorien van Jehan Alain (1911-1940).
Piet studeerde aan het conservatorium van Arnhem en is al vele jaren cantor-orgqanist in Rheden. Ook is hij als koordirigent wewrkzaam.
Het concert begint om 15.30 uur en is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt aan de uitgang op prijs gesteld.

29 juli - Gonny van der Maten

Op 29 juli geeft Gonny van der Maten een orgelconcert op het fraaie Van Leeuwenorgel in de Lambertikerk te Zelhem. Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis. Wel wordt aan de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten.

Gonnie heeft haar programma de titel gegeven van “Leermeester – leerling”. Zij speelt werken van Hendrik Andriessen (1892-1981) en
Albert de Klerk (1917-1998), respectievelijk leermeester en leerling.Gonny is op veel terreinen actief, als concertorganiste, cantor-organiste in Soest, dirigent en docent. Ook componeert zij en is bestuurslid van de Kon.Veren.voor Organisten en Kerkmusici.

5 augustus - Mirjam Berendsen

Op 05 augustus a.s. om 15.300 uur concerteert Mirjam Berendsen op het orgel van de Lambertikerk te Zelhem. Zij speelt werken van Joh.Seb. Bach en van diens leerling Joh.Ludwig Krebs; van Max Reger speelt zij drie werken en ook de Engelse orgelmuziek komt aan bod in een werk van John Stanley. Mirjam studeerde orgel in Arnhem en is cantor-organiste in Vorden.

De toegang tot het concert is gratis, een bijdrage wordt aan de uitgang gevraagd.

12 augustus - Wim Ruessink

Op 12 augustus 2016 om 15.30 uur zal Wim Ruessink een orgelconcert verzorgen in de Lambertikerk te Zelhem. Wim is cantor-organist in Winterswijk op het grote en mooie Naber-orgel. Hij geeft veel concerten en is afgestudeerd aan het conservatorium van Arnhem.

De toegang tot het concert is gratis maar een bijdrage aan de uitgang wordt zeer op prijs gesteld.

19 augustus - Gijs van Schoonhoven

Op 19 augustus a.s. om 15.30 uur zal Gijs van Schoonhoven het orgelconcert op het fraaie Van Leeuwenorgel van de Lambertikerk te Zelhem verzorgen. Hij speel werken van Bach, Krfebs, Widor en hij geeft een eigen improvisatie. Gijs is als docent aan het conservatorium een bekende persoonlijkheid en is leermeester van veel organisten geweest. Ook is hij als orgel-improvisator werkzaam in verschillende steden en op verschillende orgels in binnen- en buitenland.
De toegang tot het concert is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdragen gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

26 augustus - Elske te Lindert

Het laatste orgelconcert op de fraaie Van Leeuwenorgel in de Lambertikerk van Zelhem wordt op 26 augustus 2016 om 15.30 uur gegeven door Elske te Lindert, cantor-organiste in de Catharinekerk van Doetinchem. Zij speelt werken van Joh. Seb. Bach (1685-1750) en van Max Reger (1873-1916). Elske studeerde orgel bij Gijs van Schoonhoven en zang (sopraan) bij Maarten Koningsberger. Zij treedt op als begeleidster en soliste bij ve3rschillende grote orkesten zoals Orkest van het Oosten, het Sint Petersburg kamerorkest. Ook als zangeres treedt zij regelmatig op. Tevens is zij dirigente van een tweetal korren.

De toegang tot het concert is gratis; er wordt bij de uitgang een vrijwillige bijdragen gevraagd.