Orgelconcerten in de Lambertikerk

3 augustus 2018 - Mirjam & Wilbert Berendsen

Een uniek concert: de beide orgels in de lambertikerk zullen tegelijkertijd bespeeld worden.

Mirjam Berendsen studeerde orgel bij Theo Jellema aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. In 1993 behaalde zij haar diploma orgel docerend musicus. Aansluitend studeerde zij een jaar bij Pieter van Dijk en Hans van Nieuwkoop aan het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. In 2003 voltooide Mirjam de opleiding kerkmuziek aan het Conservatorium van Enschede. Sinds september 1999 is zij organist van de Protestantse Gemeente in Vorden. Verder is zij actief als begeleider van koren en solisten.

Wilbert Berendsen is cantor-organist van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg, waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Walcker-orgel uit 1916. Hij ontving zijn eerste orgellessen in 1985 van Nico Verrips in Meppel. Een jaar later won hij de tweede prijs tijdens het Orgelconcours voor amateurs te Meppel. Wilbert behaalde zijn diploma Docerend Musicus Orgel en Kerkmuziek in 1994 en Uitvoerend Musicus Orgel in 1997, na een studie bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. In 2007 was hij finalist van het Nationaal Improvisatieconcours in het Orgelpark en in 2008 nam hij deel aan het Internationaal Orgel-improvisatieconcours in Haarlem. Wilbert heeft een bloeiende les- en concertpraktijk. Hij is ook dirigent van onder meer de Doetinchemse Bachvereniging. Hij studeert Beiaard bij Frans Haagen aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.

Programma

Hoofdorgel:

1. Louis Marchand (1669-1732)
* Grand Dialogue en Ut Majeur

Op twee orgels mmv Mirjam Berendsen:
2. Cesario Gussago (1550-1612)
* Sonata “La Leona” a 8
3. Guiseppe Guami (ca 1540-1611)
* Canzon La Luchesina a 8
4. Josef Blanco (±1750-1811)
* Concerto Primo a due organi

Hoofdorgel:
5. Pablo Bruna (1611-1679)
* Tiento de 1° tono de mano derecha
6. Georg Muffat (1653-1704)
* Toccata Sexta

Ga terug