Ontmoeting en Inspiratie

(voorheen Vorming en Toerusting)

programma Ontmoeting & Inspiratie

Begin 2018 heeft u kennis kunnen maken met de nieuwe naam. Wij hopen dat u er al een klein beetje aan gewend bent. Onder goedkeuring van de Raad van Kerken Halle- Keijenborg –Zelhem maakt de commissie al vele jaren een programma van heel verschillende activiteiten. Het is de bedoeling dat mensen van de geloofsgemeenschappen elkaar bij de diverse programmaonderdelen ontmoeten, maar ook van buiten die kring hopen we dat mensen komen en willen instappen. U bent van harte welkom!

De commissie Ontmoeting & Inspiratie wil het graag mogelijk maken elkaar te ontmoeten rond inspirerende thema’s. Hieronder vindt u de activiteiten die de komende  maanden  georganiseerd worden. In al deze activiteiten staat ontmoeting en inspiratie centraal, telkens rond andere thema’s. We hopen u bij een of meerdere activiteiten te ontmoeten. Er zijn nauwelijks kosten aan onze activiteiten verbonden. In deze flyer vindt u de programma’s van januari t/m mei. U kunt elke activiteit in deze publicatie beschouwen als een uitnodiging.
Weet u welkom!

Programma najaar en winter

1. Open Deur kring

De “Open Deur Kring” de plek om anderen te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie praten we over het onderwerp dat het blad Open Deur ons aanreikt. Het onderwerp van 21 september is “ De geur van …….”. De ervaring leert ons dat er altijd iets bij is dat je raakt of uitnodigt om over na te denken en met anderen over door te praten. Daarbij zoeken we niet de discussie maar willen we luisteren naar elkaars verhaal. Wanneer u graag anderen ontmoet, bent u op de derde vrijdag van de maand om 10.00 uur van harte welkom in het “Leerhuys” Markt 2a Zelhem

Leiding: Lydie v.d. Drift en Gerdien Kleistra

Contactpersoon: Gerdien Kleistra T 0649641248 of E. geke.kleistra@gmail.com 

3. Bijbellezen

Wij lezen een Bijbelgedeelte per keer. Als 1e stap vergelijken we verschillende vertalingen. We onderzoeken hoe de tekst in elkaar zit en bespreken de vragen die dit oproept. Als 2e stap kijken we naar het bijbelgedeelte vanuit onze eigen ervaringen. Er zijn grote verschillen tussen onze leefwereld en die van de oosterse wereld rond het oude testament of de Grieks-romeinse wereld rond het  nieuwe testament. Wat is de zeggingskracht van zo’n oude tekst in onze moderne tijd. Wat we de komende weken gaan lezen is nog niet bekend. Samen bekijken we de eerste bijeenkomst welk Bijbelgedeelte het kan worden. Vorig seizoen is b.v. ook het woord “twijfel” genoemd.  Welke tekst kunnen we daarbij zoeken en spreekt ons dat allemaal aan? Twijfelen we niet allemaal wel eens?

We beginnen woensdag 26 september om 10.00 uur.

Leiding: ds. C. Van Dorp

Locatie: het Leerhuys. Markt 2 te Zelhem

Contactpersoon: Gerdien Kleistra T 0649641248 E geke.kleistra@gmail.com 

4. Rouwgroep - Alleen verder

In de rouwgroep ‘Alleen verder’ vormen we een kring van lotgenoten die begeleid wordt door ds. Job Stein. In deze groep komen we vijf middagen bij elkaar met mensen die een ingrijpende verlieservaring met zich meedragen (overlijden van een partner of een kind) om   ervaringen te delen  met anderen die een vergelijkbare ervaring als u hebben meegemaakt. Wellicht is dat niet alleen die ander tot steun, maar helpen deze ontmoetingen u ook bij het vinden van een weg door de doolhof van het verdriet heen.De eerste bijeenkomst is een oriëntatie-bijeenkomst. Vanaf de 2e bijeenkomst heeft de gesprekskring een besloten karakter.  Het maximaal  aantal  is  7  deelnemers .  Als er meer belangstellenden zijn starten we een  (parallel-)groep.

Startdatum; in overleg vanaf eind oktober, daarna elke drie weken.

Locatie: Leerhuys, Markt 2 Zelhem

Leiding: ds. Job Stein

Contactpersoon: Gerdien Kleistra, T. 06 49641248 E geke.kleistra@gmail.com 

5. Samen een dogmatiek lezen

Dogma, dogmatisch en dogmatiek zitten in het beklaagdenbankje. Dat is jammer. Want een dogmatiek is niet meer – en niet minder – dan een poging om onze geloofskaarten open op tafel te leggen.  Dogmatieken zijn denkoefeningen waarin het Christelijk geloof in gesprek met de huidige tijd  onder woorden gebracht wordt.

G. van den Brink en C. van der Kooi, twee Nederlandse theologen van de  Protestantse Kerk in Nederland,  schreven onlangs - in 2012 -  een Dogmatiek die de moeite waard is.

Bij voldoende belangstelling komen we maandelijks bij elkaar om een hoofdstuk te bespreken. Deelnemers lezen dat hoofdstuk (zo’n 40 pagina’s) thuis door. Op de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over de bestudeerde stof. Elke bijeenkomst wordt afgerond met een korte vooruitblik op het volgende hoofdstuk.

Startdatum: in overleg. Tijd: in overleg.

Leiding: ds. Job Stein

Locatie: Het Leerhuys, Markt 2 te Zelhem

Contactpersoon: Gerdien Kleistra. T. 06 49641248 E. geke.kleistra@gmail.com