Ontmoeting en Inspiratie

programma Ontmoeting & Inspiratie

Bij dit programma kan iedereen aanschuiven. u kunt er wat leren, wat doen of in gesprek gaan met anderen. u ontmoet er wellicht bekenden, maar liefst ook nog-niet-bekenden. Er zijn geen drempels, geen leeftijdsgrenzen, geen toelatingseisen... U bent van harte welkom!

Vanuit de Raad van Kerken Halle- Keijenborg –Zelhem organiseert een klein groepje vrijwilligers al vele jaren heel verschillende activiteiten. Iedereen is welkom, of u nu lid bent van de parochie St. Jan de Doper of van de PKN Gemeentes Halle en Zelhem. Maar ook daarbuiten hopen we dat mensen komen en willen instappen. Elkaar ontmoeten, daar gaat het om! Wij vragen wel of u zich wilt opgeven bij de contactpersoon.

Activiteiten die niet minstens zes deelnemers halen, gaan niet door. Dat hoort u dan een week van te voren. De kosten zijn € 4,- per programmaonderdeel. Daarvoor krijgt u koffie of thee en een mooie avond of middag.

Programma

Open Deur kring

De “Open Deur Kring” is al meer dan 15 jaar de plek om anderen te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie praten we over het onderwerp dat het maandblad Open Deur ons aanreikt. Door de jarenlange ervaring hebben we geleerd dat er altijd iets is dat u/jou raakt of er over nadenkt en er met anderen over doorpraat. We discussiëren niet maar luisteren naar elkaar en respecteren elkaar. Wanneer u graag anderen ontmoet, dan bent u van harte welkom op iedere derde vrijdag van de maand om 10.00 uur in het Leerhuys. Markt 2a in Zelhem.

Leiding: Lydie v.d. Drift en Gerdien Kleistra

Datum: iedere 3e vrijdag van de maand, 10.00 uur

Locatie: het Leerhuys, Markt 2a Zelhem

Contactpersoon: Gerdien Kleistra
T 06-49641248 of gkleistra@lambertikerk.nl 

Vrijwilligerswerk door vrouwen in de Rooms Katholieke Kerk

Sinds 2007 hebben wij een bijzonder contact met PKN Halle door de schenking van Gerrit Jan Chevalking aan onze beide kerken. Daardoor hebben wij tijdens onze vieringen gedurende deze jaren een mooie band opgebouwd.
Ik heb daar, als parochiemedewerkster, verbonden aan de geloofsgemeenschap van Mariënvelde, graag aan meegewerkt. Al vanaf het eerste uurs, sinds eind 1979, heb ik als vrouw zijnde aan de wieg gestaan van de oprichting van de vrijwilligerskerk. Een vitale kerk, waarin pastores en besturen ons de ruimte gaven allerlei taken te verrichten. En dat was in ons bisdom een opzienbarend gebeuren!

De kerk vroeg niet alleen om gewijde maar ook om toegewijde personen en dat bleken er velen te zijn, met name vrouwen die het priesterkoor betraden! Over die vrijwilligerskerk, de invulling daarvan, daarover zal ik u vertellen, in de hoop dat wij elkaar zullen en mogen inspireren!

Leiding: Ank Wopereis

Datum: donderdag 26 februari 2019, 20.00 

Locatie: de Grote kerk in Halle

Contactpersoon: Herma Garretsen 
T 0314-63 15 27 E famgarretsen14@gmail.com 

Samen eten in de veertigdagentijd

De veertig dagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. We bereiden ons voor op de Stille Week, waarin we aan Jezus' lijden en sterven herinnerd worden - om uit te komen bij de vreugde van Zijn opstanding op de Paasmorgen. Al enkele jaren staat dit in ons proramma en steeds blijkt weer dat het een mooie activiteit is in deze weken. Er wordt door iemand een gemakkelijke, eenvoudige maaltijd gekookt. Sommigen koken graag, anderen vinden het fijn om zomaar aan te schuiven. Juist voor mensen die vaak alleen eten, is dit een mooi moment om anderen te ontmoeten en samen de maaltijd te gebruiken. U/jij mag een keer koken, maar komen en mee-eten is ook prima.
U/jij bent ook hier van harte welkom!

Datum: Vrijdagavond 15, 22 en 20 maart, 5 en 12 april 2019 om 19.00 uur 

Locatie: het Leerhuys. Markt 2 te Zelhem

Contactpersoon: Gerdien Kleistra
T 06-49641248 E gkleistra@lambertikerk.nl 

Weidevogels in het Binnenveld

Sinds kort is de film Weidevogels in het Binnenveld beschikbaar. Het is een unieke film over het groene gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en de betekenis van dit gebied voor de weidevogels. Ook de praktijk van weidevogelbescherming komt volop in beeld.|In het Binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. In de documentaire is aandacht voor het mooie landschap van het gebied en natuurlijk de weidevogels. We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden.

De film wordt muzikaal ondersteund door de muziek van Ons Genoegen. Het resultaat is de unieke combinatie van natuurbeelden en achtergrondmuziek van het symfonisch blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen.

Leiding: dhr Roelof de Jong (Rhenen)

Datum: dinsdag 12 maart 2019 om 14.00 uur

Locatie: het Leerhuys, markt 2, Zelhem

Contactpersoon: Herma Garretsen 
T 0314 63 15 27 E famgarretsen14@gmail.com 

Kijken en praten

Filmavond: La Vita è Bella

Een joodse kelner wordt met zijn vrouw en zoon naar een concentratiekamp gestuurd, waar hij probeert de onschuld van zijn zoon te beschermen door een spel te spelen.

Leiding: ds Kees van Dorp

Datum: donderdag 25 april om 19.30 uur

Locatie: Grote Kerk Halle.

Contactpersoon: Riekie Cancian
T 0314-63 11 05 of 7025av14@hetnet.nl

Vreemd en Bizar; Lastige Bijbelverhalen

"Daar kan ik niks mee!", hoor je mensen wel eens zeggen als ze een vreemd of bizar verhaal uit de Bijbel lezen of horen. Teksten die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden, onze rechtsorde en humaniteit. We weten er geen raad mee, zeker als God daarin een rol speelt. En gebeurtenissen die in onze ogen onmogelijk zijn. "Dat kan niet gebeurd zijn" is onze reactie. Onmogelijkheden doorgronden en ruwe teksten niet glad strijken, maar proberen ze nauwkeurig te lezen en de boodschap voor deze tijd erin te ontdekken. Laten we met elkaar praten over met welke bril je de Bijbelverhalen leest. Misschien moet je soms zelfs durven een andere bril op te zetten. Er zullen ook enkel teksten passeren die avond die alleen maar vragen oproepen. Het belooft een spannende avond te worden.

Leiding: ds Dik Bos

Datum: dinsdag 14 mei, 20.00 uur

Locatie: Grote Kerk Halle.

Contactpersoon: Riekie Cancian
T 0314-63 11 05 of 7025av14@hetnet.nl

Excursie Kruidentuin

Bij museumboerderij Smedekinck is een prachtige kruidentuin. Deze kruidentuin wordt verzorgd en onderhouden door een groep vrijwilligers. Er zijn keukenkruiden, medicinale kruiden en ook kruiden die men in de Bijbel al gebruikte. Wij gaan de tuin bekijken en er wordt uitleg gegeven over de kruiden. Maar we gaan ook aan het werk, we maken een flesje kruidenazijn.
Voor deze middag betalen we € 6,- per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie/thee en ook het lesje kruidenazijn zit hierbij. Mocht het op 23 mei regenen, dan stellen we het uit tot 12 juni.

Datum: 23 mei of 12 juni, 14.00 uur

Leiding: Annie Looman

Contactpersoon: Gerdien Kleistra
T 06-49641248 of gkleistra@lambertikerk.nl