Kerkelijke activiteiten

De diaconie vervult taken bij de erediensten, het Avondmaal, rouwdiensten, diensten in de Zonnenkamp en de Kapel in de Veldhoek. Daarnaast vergadert de diaconie ongeveer 6 maal per jaar.

Naast de taken binnen de Lambertikerk neemt de diaconie deel aan de volgende kerkelijke activiteiten:

1. IKA reizen

In de Achterhoek bestaat de Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek ofwel het IKA, waarbij kerkleden als vrijwilliger en kerkleden als deelnemer een week beleven in het teken van ontspanning, aandacht en vakantie vieren. Door deze constructie worden de kosten laag gehouden en, eventueel, worden de kosten vergoed door de diaconie.

Voor de algemene instandhouding van de faciliteiten, wordt er per kerklid per jaar een bepaald bedrag afgedragen aan het bestuur van IKA. Een deelnemer betaalt in principe ongeveer 400 euro voor een week op één van de locaties:

- Roosevelthuis in Doorn, 
- Imminkhoeve in Lemele of
- Bos en Heide in Ommen 

De diaconie verzorgt het contact met kerkleden die voor een vakantieweek in aanmerking komen. In de diaconie komen de tegemoetkoming in de kosten en/of vervoer aan de orde.

Contactpersoon binnen de diaconie is : Maurice Wassink

2.De inloop 

In 2013 is als opvolger van de Vrijwillegersdienst (HVD) ‘De Inloop’ in de plaats gekomen met maandelijkse activiteit op de 1ste donderdag van de maand in het Leerhuys.  

contactpersoon vanuit de diaconie is Mieke Hebbink

Maatschappelijke activiteiten

3. Broodlevering bij de Muldersfluite

Elk jaar vindt op Hemelvaartsdag de 'broodlevering bij de Muldersfluite' aan de Zelhemseweg in Hengelo plaats. De voorbereiding en uitvoering ligt sinds begin 2015 in handen van “Wi’j eren ‘t Olde” en een vrijwilliger van boerderijmuseum Smedekinck te Zelhem. De diaconie levert een  ambtsdrager voor “op de wagen”, als afgevaardigde “notabele” die tijdens de weging van het brood aanwezig moet zijn. De broden worden verkocht tijdens Hemelvaartsdag en de opbrengst van de verkoop wordt na aftrek van de kosten ter beschikking gesteld aan een goed doel. Dat doel wordt per toerbeurt vastgesteld door de diaconieën van Hengelo en Zelhem en de Caritasinstelling van Keijenborg.

contactpersoon: Herman Obbink

4. Diaconaal Netwerk Bronckhorst

De diaconie neemt ook deel aan de halfjaarlijkse vergaderingen van het Diaconaal Netwerk Bronckhorst. Bij deze vergaderingen zijn alle diaconieën van de gemeente Bronckhorst vertegenwoordigd. In dit netwerk wordt informatie uitgewisseld over beleidszaken van de burgerlijke gemeente betreffende de minima, zoals het verstrekken van Irisbonnen met Kerst en het inschakelen van schuldhulpmaatjesproject.

contactpersoon: tijdelijk Herman Obbink

5. Kledingbank en Voedselloket

De kledingbank en het voedselloket zijn met ingang van 1 oktober 2018 verhuisd van de voormalige Schildersoordschool aan de Frans Halsstraat naar het pand aan de dr. Grashuisstraat 15 in Zelhem, naast de Welkoop.

meer informatie over de kledingbank