Kerkelijke activiteiten

De diaconie vervult taken bij de erediensten, het Avondmaal, rouwdiensten, diensten in de Zonnenkamp. Daarnaast vergadert de diaconie ongeveer 6 maal per jaar.

Naast de taken binnen de Lambertikerk neemt de diaconie deel aan de volgende activiteiten:

1. IKA reizen

In de Achterhoek bestaat de Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek ofwel IKA, waarbij kerkleden als vrijwilliger en kerkleden als deelnemer een week beleven in het teken van ontspanning, aandacht en vakantie vieren. Door deze constructie worden de kosten laag gehouden. Eventueel worden de kosten vergoed door de diaconie.

Voor de algemene instandhouding van de faciliteiten, wordt er per kerklid per jaar een bepaald bedrag afgedragen aan het bestuur van IKA. Een deelnemer betaalt in principe zo'n 1000 euro voor een week op één van de locaties:

Ermelo: “Dennenheul”
Doorn: “Nieuw Hydepark”
Lunteren: “Het Bosgoed”

De diaconie verzorgt het contact met kerkleden die voor een vakantieweek in aanmerking komen. Ook komen in de diaconie de tegemoetkoming in de kosten en/of vervoer aan de orde.

Contactpersoon binnen de diaconie: Ariëlle de Vries

Maatschappelijke activiteiten

2. Broodlevering bij de Muldersfluite

Elk jaar vindt op Hemelvaartsdag de “broodlevering bij de Muldersfluite “aan de Zelhemseweg in Hengelo plaats. De voorbereiding en de uitvoering ligt sinds begin 2015 in handen van "Wi-j eren 't Olde" en een vrijwilliger van boerderijmuseum Smedekinck te Zelhem. De diaconie levert een ambtsdrager voor op de wagen , als afgevaardigde "notabele" die tijdens de weging van het brood aanwezig moet zijn. De broden worden verkocht tijdens Hemelvaartsdag en de opbrengst van de verkoop wordt na aftrek van de kosten ter beschikking gesteld aan een goed doel. Dat doel wordt per toerbeurt vastgesteld door de diaconieën van Hengelo en Zelhem en de Caritasinstelling van Keyenborg. In 2023 was de opbrengst voor de voedselbank Zelhem.

Contactpersoon binnen de diaconie : Henk Hebbink

3. Diaconaal Netwerk Bronckhorst

De diaconie neemt deel aan de halfjaarlijkse vergaderingen van het Diaconaal Netwerk Bronckhorst. Bij deze vergaderingen zijn alle diaconieën van de gemeente Bronckhorst vertegenwoordigd. In dit netwerk wordt informatie uitgewisseld over beleidszaken van de burgerlijke gemeente betreffende minima. Hierbij kan gedacht worden aan het inschakelen van Schuldhulpmaatje, geschenkbonnen voor minima met Kerst en Vakantietas voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Contactpersonen binnen de diaconie: Gerrie Til en Gelske van der Zwaag.

4. Kledingbank en Voedselloket

In de voormalige kantine van ZZC’20 op sportpark De Pol aan de Vincent van Goghstraat 74 in Zelhem is de kledingbank en het voedselloket gevestigd.

meer informatie over de kledingbank

5. Deelkasten

Onder de toren van de kerk ( Markt 2)  en in de Boerderij ( Meeneweg 4) staat een deelkast . In deze kasten staan houdbare goederen  die meegenomen mogen worden voor mensen die het niet breed hebben maar geen beroep kunnen doen op de Voedselbank : koffie, thee, pasta , etc. De kasten worden gevuld door een ieder die over heeft.