Coventry gebed

Coventry gebed

Elke vrijdag om 12.00 wordt er in de Lambertikerk een gebedsviering voor Vrede en Verzoening gehouden, zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt.
Voor de oorsprong van dit gebed moeten we terug naar de Tweede Wereldoorlog en de jaren direct daarna.

Het centrum van de Engelse stad Coventry werd in de nacht van 14 november 1940, volledig verwoest door een Duits bombardement. Er vielen bijna 600 doden en er waren meer dan 800 zwaargewonden. De kathedraal werd zeer zwaar beschadigd door brandbommen. De volgende ochtend liep de reverend, de predikant, door de restanten van de kathedraal en vond in de as wat spijkers afkomstig uit de verbrande dakgebinten. Met drie hand gesmede, middeleeuwse nagels, heeft deze predikant een kruis gemaakt, het zogenaamde ‘Cross of Nails’, een kruis van spijkers.

Hij deed toen de belofte dit kruis na de oorlog naar Duitsland te brengen, als een symbool van verzoening.

Hij zei dus eigenlijk tegen zijn vijanden, die de kathedraal nagenoeg met de grond gelijk hadden gemaakt, tegen het volk dat dood en verderf had gezaaid in zijn stad: ‘Hopelijk wordt deze misdaad jullie vergeven, wij vergeven jullie dit wat jullie hebben aangericht, in ieder geval!’ 

Het kruis is daadwerkelijk in 1947 naar de stad Kiel in Duitsland gebracht en werd officieel overhandigd in de St Nicolaï kerk. 

Naast de ruïnes van de oude kathedraal in Coventry werd in de vijftiger jaren een nieuwe kathedraal gebouwd. Samen vormen ze een kerk.

Het kruis, de ‘Cross of Nails”, is nu wereldwijd een teken van verzoening.

Op vrijdag 4 maart wordt voor de Coventry gebedsviering in de Lambertikerk voor het eerst een speciaal voor die gelegenheid gemaakt kruis van spijkers gebruikt.

zie ook het nieuws artikel met foto's van het eerste Coventry gebed in de Lambertikerk op vrijdag 25 februari 2022

Gebed voor Vrede en Verzoening

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse
Heer vergeef het
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort
Heer vergeef het
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Heer vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
Heer vergeef het
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen
Heer vergeef het
De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt
Heer vergeef het
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God
Heer vergeef het
Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft

(Efeziërs)