INLOOP

Sinds enkele jaren is er in het Leerhuijs, Markt 2a te Zelhem elke 1e donderdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur INLOOP

INLOOP is een laagdrempelige ontmoetingsplek door, met en voor 70+ers. Een plek waar niets moet en veel kan. Een plek waar je tot je recht en op verhaal kunt komen. De INLOOP heeft een instuif-karakter. U kunt af en toe eens binnen-vallen, maar ook (bijna) altijd komen: vrijheid blijheid !

Goed voor elkaar

Mensen hebben mensen nodig. De Inloop is dus een ontmoetingsplek 'door, met en voor 70+ers'. De leeftijdsgrens is niet absoluut. INLOOP is afgestemd op 70+ers, maar natuurlijk zijn jongere partners van geadresseerden ook van harte welkom.

Alle 70+ers

70 tot en met 75 jarigen maken wij d.m.v. deze flyer persoonlijk attent op de INLOOP. Natuurlijk zijn 76+ers niet minder welkom – integendeel! Wij hopen dat u dat -na 5 keer een flyer ontvangen te hebben- wel weet.

Geen betutteling

De tijd van goed-bedoelde betutteling is voorbij. INLOOP is wat 70+ers er samen van maken. INLOOP zal dus ook voortdurend blijven veranderen.

INLOOP heeft een eenvoudig raamwerk:
van 14.00–14.45 uur is er koffie en thee aan de stamtafel
van 14.45–15.30 uur is er iets van een activiteit – soms gezamenlijk, soms in kleine groepjes
van 15.30–16.00 sluiten we altijd gezamenlijk af aan de stamtafel.

Activiteiten

Wie de INLOOP bezoekt, kan de hele middag aan de stamtafel blijven zitten. Soms zijn er activiteiten in kleine groepjes bv. een spel, of in gesprek gaan e.d. Wie wil kan daar dan heengaan. Geregeld is er ook een gezamenlijke activiteit ‘aan de stamtafel’.

Voor iedereen

De Inloop is een activiteit die georganiseerd wordt vanuit de Lambertikerk-gemeente. De INLOOP staat open voor alle Zelhemmer. Neem dus gerust buren, vrienden of beken-den die het leuk vinden mee. Iedereen is welkom.

INLOOP-taxi

Voor mensen die geen eigen vervoer hebben en ook niet met anderen kunnen meerijden, is er een INLOOP-taxisysteem. Voor € 2,00 bent u dan uit en thuis. Wie gebruik wil maken van de INLOOP-taxi kan op de woensdagavonden vóór de INLOOP tussen 18.00 – 20.00 uur 'de rit boeken' via het tel.nr. 06-45651293.

kosten, strippenkaart

De inloop is gratis, maar deelnemers betalen zelf hun drankjes à € 0,75 per kopje/glas. Bij de inloop werken we met een strippenkaart.

INLOOP-vrijwilliger worden ?

Wij kunnen nog wel wat INLOOP-gastvrouwen en -mannen gebruiken en ook chauffeurs voor de TAXI-dienst of vrijwilligers voor de coördinatiegroep; (vitale) 70plussers zowel als 70minners die het leuk vinden om ‘iets te doen’.

Wie gastvrouw/-heer wil worden kan zich melden bij Martha Ditzel, tel. 621624. Mensen die belangstelling hebben om chauf-feur te worden of de coördinatiegroep te komen versterken kunnen zich melden bij Henna Klein Wentink, tel. 622602.

Algemeen contactadres:

Henna Klein Wentink
Bergstraat 62
T. 622602
E. gerritkleinwentink@hetnet.nl

Aanvulling:

Waarom ouderenbeleid?

Er is geen absolute leeftijdsgrens, maar er de meeste mensen merken ergens tussen hun 65e en 75e dat ze in een ander seizoen van hun leven beland zijn: de herfst waarin de vruchten rijpen en genoten kunnen worden maar ook de eerste nachtvorst zich laat voelen. Een tijd dus zowel van oogsten als van inleveren. De klok en de agenda worden vaak minder bepalend en daardoor de tijdbeleving ook. Bij de een gebeurt dat later, bij de ander vroeger: een harde leeftijdsgrens is er dus niet, maar gemiddeld gezien is het rond de 70, daarom hebben we een ouderenbeleid voor 70+ers wetend dat de ene 70+er de andere niet is. (Dat geen enkele mens is het zelfde is als een ander mens).

 

INLOOP

Onze droom is dat vitalere 70+ers en minder vitale senioren het beste in elkaar los maken. We willen dat graag een duwtje in de rug geven door de INLOOP op de 1e donderdagmiddag van de maand van 14.00 – 16.00 uur in het Leerhuijs (markt 2a) te Zelhem. De INLOOP is gedacht als één (van de vele) knooppunten van relaties in onze dorpssamenleving. De INLOOP biedt 70+ers de gelegenheid om ervaringen te delen, plannen te maken, krachten te bundelen, iets te doen maar in de eerste plaats om elkaar gewoon te ontmoeten. De INLOOP heeft een instuifkarakter. Dat betekent dat je af en toe je hoofd eens om de deur kunt steken maar ook elke maand van de partij kunt zijn. De INLOOP is één keer in de maand, maar we hopen dat vanuit de INLOOP mensen zelf tussendoor ontmoetingen creëren (voor zover u daar behoefte aan is natuurlijk.)

 

Door-met-voor

Onder de INLOOP zit de 'door-met-voor'gedachte van het ouderenbeleidsplan. Lange tijd hebben we in de kerk teveel gedacht en gedaan vanuit de 'voor'-invalshoek. Zorgen voor elkaar. De valkuil daarvan is dat mensen afhankelijk worden. We willen niet de betutteling van het 'voor-'denken. We willen mobiliseren: mensen zelf verantwoordelijkheid laten nemen. Dat noemen we 'door'. Wetend van de kwetsbaarheid van het bestaan willen we samen op trekken als het alleen niet meer lukt. Dat noemen we 'met'. En ook wetend dat je bestaan zo kwetsbaar kan worden dat je het ook samen niet meer redt. Dan willen we er voor elkaar zijn en zorg dragen voor elkaar. Het is dus geen afscheid van het zorgdragen, maar er gewoon niet te snel aan beginnen.

We krijgen een beetje de indruk dat de meer vitale 70ers wat bang zijn om voor oudere aangezien te worden en daarom een 70+activiteit als de INLOOP mijden. Dat vinden we jammer. Als mensen met meer en minder armslag met elkaar mengen dan kunnen zij zich aan elkaar optrekken en zo voor elkaar van betekenis zijn. Als iedereen zich afzijdig houdt totdat je zelf niet meer kunt.... Op wie kun je dan leunen als als je je wel 'oudere'voelt ?