Corona maatregelen

Afgelopen week is gekeken naar de situatie rondom de kerkdiensten, dit na de aankondiging van de aanscherping van de coronaregels. Alle facetten afwegende, inclusief emotionele aspecten, gaan we door op de huidige weg, met daarbij wel een verdere aanscherping van het aantal kerkbezoekers, namelijk totaal 30, inclusief ambtsdragers en andere meewerkende. Natuurlijk blijven de algemene uitgangspunten van het coronabeleid gelden.

Daarmee:
• maken we de onderlinge afstand tussen de zitplaatsen nog ruimer.
• geven we die mensen, die daaraan een grote meerwaarde hechten, toch de kans om in de kerkdienst te komen.
Lees dit s.v.p. op de positieve manier: elk kerkdienstbezoek heeft meerwaarde, alleen kennen we de mensen die zich minder op hun gemak voelen achter een beeldscherm etc., etc.
• blijft het aanmelden gewoon gelden.
Indien nodig kunnen bij onvoorziene zaken, zoals een snelle verslechtering van de situatie in Zelhem c.q. Bronckhorst, zaterdagavond nog de aangemelde bezoekers worden afgebeld.
• beperken we de reisbewegingen/contacten.
Het niet toestaan van bezoekers zou dit verder maximaliseren, maar dan gaan we voorbij aan de behoefte die bestaat bij hen die het kerkbezoek zo nodig hebben. Vanwege die behoefte, is gekozen om het bezoek niet tot nul terug te brengen.

Deze aanpak geldt voorlopig voor de eerste twee weken.
Voor zondag 22 november wachten we nog af hoe alles zich ontwikkeld. Gezien het speciale karakter van deze zondag is wellicht ook een specifieke aanpak nodig.

Onze kerkdiensten zijn digitaal te volgen op www.kerkdienstgemist.nl .
Voor andere bijeenkomsten en gebruik van het Leerhuis gelden de landelijke regels. Het Leerhuis is dus gesloten.

Henk Wassink, voorzitter kerkenraad

Ga terug