Einde beperkende maatregelen

Het moderamen van de PKN is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven en stemt van harte in met het advies dat het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op 16 februari heeft gegeven. Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: "Ik hoop en bid dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven."

Ga terug