Kerkdiensten in lockdown

Helaas, weer een lockdown. Dat heeft ook behoorlijk gevolgen voor ons als kerkgangers, vooral met de kerstvieringen in zicht. Dit jaar zullen we dus niet gezamenlijk de geboorte van Jezus en de komst van het Licht vieren in de kerk, maar gezamenlijk online. Thuis voor een scherm. Daar ligt een behoorlijke uitdaging voor de mensen die mogelijkheden zoeken om in de kerk de viering zichtbaar en tastbaar te maken voor ons allemaal.

De diensten tijdens de lockdown, inclusief kerstavond en 1e kerstdag zullen in principe online diensten zijn. Dit uit solidariteit met alle plekken waar geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden en in verband met de besmettingen in het dorp.
Maar we willen wel tegemoet komen aan mensen die niet over de online mogelijkheid beschikken en die dan dus helemaal niets zouden hebben.
Zij kunnen zich telefonisch aanmelden (of aangemeld worden) voor deze diensten via 06-82379647.
Dat nummer kunt u ook bellen bij vragen of twijfel.

In verband met de onderlinge afstand maken we dan uitsluitend gebruik van zitplaatsen in de banken.

Ga terug