Solidariteitskas

Van de opbrengst van de actie Solidariteitskas gaat een vaste bijdrage van € 5,- per lidmaat naar de landelijke PKN kas. Dit geld wordt ingezet voor gemeenten die het financieel moeilijk hebben. De rest van het gevraagde bedrag is bestemd voor het kerkenwerk hier in Zelhem.
Wij hopen dat u, net als voorgaande jaren, ruimhartig zult zijn en de bijdrage van € 15,- per persoon aan het College van Kerkrentmeesters overmaakt.

Echter, 2020 is een uitzonderlijk jaar. 
Vanwege coronamaatregelen waren vanaf begin maart kerkdiensten met uw aanwezigheid daarbij niet mogelijk. Sinds begin augustus mogen kerkbezoekers weer bij de viering aanwezig zijn, helaas nog met veel beperkingen. 
De bezorging en het ophalen is dit jaar een probleem in verband met corona (contactmomenten). Daarom hebben we besloten dit jaar de enveloppen NIET op te halen. Wij reken op uw begrip hiervoor en hopen dat u desondanks wel positief meedoet aan deze actie.

Digitaal toezeggen

De Solidariteitskas is de eerste fondswervingsactie waarbij het mogelijk is om uw bijdrage digitaal toe te zeggen.

Allereerst heeft de coronatijd meerdere zaken die via internet mogelijk zijn in sneltreinvaart dichterbij gebracht. Zo hebben diverse groepn digitaal vergaderd en zijn onze kerkdiensten meer dan ooit via internet gevolgd. 
Tegelijk is het gebruik en de afhandeling van contact geld minder gewenst gebleken. Dit heeft ons er toe gebracht om ook bij de geldwerving zoveel mogelijk over te gaan op digitale doneermogelijkheden.

De digitale toezegging kunt u regelen via https://mijn.lambertikerk.nl/bijdragen

Voor het inloggen heeft u een registratienummer nodig
Bent u uw registratienummer kwijt, dan kunt u op maandag tussen 10:00 en 12:00 uur contact opnemen met de ledenadministratie: 0314-623565

 

Ga terug