Vooralsnog geen kerkgang

De Protestantse Kerk in Nederland versoepelt de coronamaatregelen voor kerken: gemeenten mogen binnen de geldende beperkende regels weer dertig kerkgangers toelaten, en de voorzangers mogen terugkeren. 
De coördinatoren binnen de Lambertikerk hebben echter besloten de versoepelingen voor kerkgangers in de Lambertikerk voorlopig niet door te voeren:  

"Het lijkt ons goed om de diensten blijvend online aan te bieden. Daarbij kunnen dan 4 zangers op verantwoorde afstand aanwezig zijn en dus life zingen. Vooralsnog echter zonder bezoekers/kerkgangers. We wachten de volgende persconferentie op 8 maart af om te bezien of, en zo ja hoe, we daarna verder voorzichtig kunnen opbouwen."

Ga terug