Stiltehoek

Herinner U de namen
van hen
die gestorven zijn,
en vergeet niet,
dat zij kwamen
langs de straten
van pijn.
Gedenk
de steen
die weggeschoven
van het graf
ruimte voor
nieuw leven gaf.

Daniël 6: 1-29

Daniel, biddend in de leeuwenkuil
De bladeren beelden de biddende handen uit, de bloem Daniel en de hedra rank het vertrouwen in God.