Tarieven

geldig per 1 juli 2016

(een dagdeel is 4 uur)

Huur Lambertikerk

€ 300,- per 1e dagdeel (incl. koster);
2e aansluitende dagdeel € 150,-;
3e en volgende aansluitende dagdelen € 100,-.
Met gebruik van orgel en/of piano € 25,- per dagdeel extra.
Het koororgel en de piano mogen niet van het koor af.
De Lambertikerk bepaalt het stemmen van de piano (organist).

Huwelijksdienst

In de Lambertikerk: € 550,-
(predikant, aanwezigheid ouderling, diaken, organist, koster en trouwbijbel).
Buiten de Lambertikerk, onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Zelhem: € 400,-
(predikant, aanwezigheid ouderling, diaken en trouwbijbel). Geen reiskosten mits binnen een straal van 10 km rondom Zelhem. Daarbuiten reiskosten in overleg.
Van de genoemde bedragen van € 550,- resp. € 400,- wordt altijd € 200,- in rekening gebracht. De rest kan worden verminderd met de kerkelijke bijdragen van de afgelopen 3 jaar.

Herdenkingsdienst

(25, 40 en 50 jaar huwelijk) onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.
€ 450,- (inclusief predikant, ouderling, diaken en organist).
Van dit bedrag wordt altijd € 200,- in rekening gebracht. De rest wordt verminderd met de kerkelijke bijdragen van de afgelopen 3 jaar.

Rouwdienst

Onder leiding van aan de Lambertikerkgemeente verbonden predikanten én door Kerkenraad aangezochte predikanten (in geval van vervanging e.d.) onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.
In de Lambertikerk: € 550,- (inclusief predikant, ouderling, diaken organist, koster en luiden bij de uitvaart).
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de Lambertikerk, wordt € 400,- in rekening gebracht.
Van de bedragen van € 550,- resp. € 400,- wordt altijd € 200,- in rekening gebracht. De rest kan worden verminderd met de kerkelijke bijdragen van de afgelopen 3 jaar.
Indien de afstand van Zelhem tot het rouwcentrum meer dan 10 km bedraagt: reiskosten in overleg.

Klokluiden

Bij overlijden per keer luiden € 20,-. Dit geldt bij overlijden en bij de uitvaart vanuit Dennenlust

Huur Kerkelijk Centrum

Per ruimte, per dagdeel € 32,50 (niet-kerkelijke groep) en € 22,50 (kerkelijke groep)

Koffie

Per kop € 1,50 (niet-kerkelijke groep); (€ 0,75 kerkelijke vrijwilligers)

Extra uur huur kerk   € 50,00
Beamer  € 50,00
Projectiescherm  € 10,00
Mengpaneel  € 10,00
DVD van de dienst  € 10,00
Liturgieën per A4  € 0,10

Voor gemeenteleden die de kerk willen huren bij trouw- en rouwdiensten, maar genoemde huurbedragen niet kunnen betalen, hoeft dit geen probleem te zijn